VedaPulse en de vijf natuurgerichte principes

 

Waarom Vedapulse?

 

VedaPulse werkt op de kruising van oosterse en westerse ideeën. Het synthetiseert het beste uit Oost en West - een geavanceerde methode voor het evalueren van het stressniveau en duizenden jaren ervaring in puls-analyse. Bovendien is het een heel complex van deskundige toepassingen voor het automatisch maken van aanbevelingen, gebaseerd op sneltesten van het lichaam.

Vedapulse kan helpen antwoord te geven op belangrijke vragen:
 

 1. Welk energieniveau heeft het lichaam? Is dat genoeg voor het behoud van een goede gezondheid?
 2. Welke organen en systemen lijden aan een gebrek aan energie en welke werken juist onder druk?
 3. Evaluatie van het type fysiologische samenstelling, op basis waarvan u afzonderlijke aanbevelingen kunt maken voor het terugwinnen van evenwicht in het lichaam en het activeren van het zelfherstellende mechanisme.
 4. Wat is het huidige stressniveau in het lichaam? Welke reactie op stress is gebruikelijk voor het lichaam? Wat kunnen de bijwerkingen van zulke reacties zijn? Hoe gevaarlijk is dit?
 5. Een heleboel antwoorden over hoe energie hersteld en de dynamiek van de functionele status beheerst kan worden.

 

Vedapulse sluit dus naadloos aan op de vijf natuurgerichte principes.

 

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 

1. Energie ( Adaptatie level)

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken.  Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

 

2. Prikkeloverdracht (Indexen)

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

 

3. Drainage (Biologische leeftijd)

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

 

4. Voeding (VedaPulse Dieet een Lifestyle)

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

 

5. Psyche (VedaPulse Stress level)

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

 

Wat kunnen we bieden?

 • Een Professional diagnosesysteem en VedaPulse Home device, gericht op natuurtherapeuten en hun patiënten. Hiermee kunnen sneltesten van het lichaam worden uitgevoerd.
   
 • Expertprogramma's die bijdragen aan het creëren van aanbevelingen voor revalidatie.
   
 • Educatief materiaal, Webinars en seminars waar u uw skills kunt verbeteren en veel nieuwe ideeën kunt opdoen voor uw praktijk, omringd door allemaal gelijkgestemden.
   
 • Diverse medische producten die de natuurtherapeuten weer kunnen aanbieden aan hun klanten.
   
 • Een extern verbindingssysteem tussen cliënt en specialist die het mogelijk maakt "vinger aan de pols te houden" 'en uw cliënten op tijd te kunnen adviseren. 

 

Meer informatie vraag een demonstratie aan!!!!